Udvidelse af Horsens erhvervshavn

I forbindelse med en planlagt udvidelse af Horsens erhvervshavn skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Seacon skal bistå i første fase i VVM-processen (scoping-fasen) med udarbejdelse af et debatoplæg, hvor offentligheden i en høringsperiode kan komme med ideer og forslag til emner og undersøgelser der skal indgå i VVM-redegørelsen. Herefter vil Seacon gennemgå de indkomne høringsvar og fastlægge VVM-redegørelsens indhold i samarbejde med Horsens Kommune og Trafikministeriet.

TIL TOP PRINT