Arkiv

Resultater 1 - 10 af 41 indlæg
MOE | Seacon er partner i GANDALF projektet

DR har skrevet om MOE|Seacon A/S store udviklingsprojekt GANDALF, som skal udvikle en ny risikometode for jord og sediment baseret på big data i miljøet og kemiske fingeraftryk. Projektet er støttet af Innovationsfonden og udføres i samarbejde med Københavns Kommune og Eurofins Miljø samt institutter Department of Plant and Environmental Sciences, University of Copenhagen og DIKU http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/gandalf-skal-finde-giftgrundes-kemiske-fingeraftryk

Seacon er flyttet

Seacon er flyttet ud i vores nye kontorer hos MOE. Vi sidder nu på plan 9 sammen med vores nye kolleger fra geoteknik og milj, afløb og bro og bane. Vores nye adresse er: Seacon A/S c/o MOE Buddingevej 272 2860 Søborg

Seacon bliver en del af MOE

Fra 1. januar 2016 overtages Seacon af rådgivningsvirksomheden MOE Vi vil i det nye år flytte til MOE’s kontorer i Søborg, men indtil da bibeholder vi den nuværende adresse på Vesterbrogade. Vi kan stadig kontaktes på mail og telefon som hidtil, og Seacon navnet vil blive bibeholdt i MOE i en periode. Overtagelsen får ingen konsekvenser for igangværende kundeaftaler og … Læs mere »

Indfangning af padder

Seacon har været med til at planlægge opsætning af paddehegn og det praktiske arbejde i at flytte padder, der lever indenfor det område, hvor Femern skal bygge kyst-kyst anlægget. Her er en lille video, der præsenterer hvordan padderne indfanges.

Monitering af ny natur

Seacon står for moniteringen af padder, flora og øvrig fauna på de nye naturområder på Lolland på vegne af Femern A/S. Allerede første sæson efter vandhullerne er blevet etableret er de første grønbrogede tudser flyttet ind. Der blev fundet 1 kvækkende han og to tudser der parrede sig. Det er fantastisk at se at de vandhuller, Seacon har været med … Læs mere »

Udvidelse af Horsens erhvervshavn

I forbindelse med en planlagt udvidelse af Horsens erhvervshavn skal der udarbejdes en VVM-redegørelse. Seacon skal bistå i første fase i VVM-processen (scoping-fasen) med udarbejdelse af et debatoplæg, hvor offentligheden i en høringsperiode kan komme med ideer og forslag til emner og undersøgelser der skal indgå i VVM-redegørelsen. Herefter vil Seacon gennemgå de indkomne høringsvar og fastlægge VVM-redegørelsens indhold i … Læs mere »

Søkabelprojekter for Energinet.dk

Seacon skal udarbejde miljøredegørelser for tre danske søkabelprojekter for Energinet.dk. Det ene projekt ligger i Limfjorden, det andet i Lillebælt, og det tredje i Øresund. Miljøredegørelserne skal beskrive projekternes anlægsaktiviteter i søterritoriet og skal danne baggrund for Energinet.dk’s ansøgning om tilladelse. Seacon har arbejdet sammen med Energinet.dk på flere lignende projekter og ser frem til det kommende samarbejde.

Paddehegn forud for Femern forbindelsen

Så er Femern A/S i gang med at sætte paddehegn op. Seacon var nede og føre tilsyn på opsætningen af den første strækning. Paddehegnet sikrer at padderne, specielt den grønbrogede tudse, ikke bliver kørt ned af anlægsmaskinerne, når projektet går i gang. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; … Læs mere »

Ny medarbejder – Nemanja Milosevic

Seacon har i januar ansat en ny medarbejder, Nemanja Milosevic. Nemanja er M.Sc. Biolog og Ph.d. Miljøingeniør med speciale i hydrogeokemisk og økologisk risikovurdering, og erfaring med myndighedsbehandling af jordhåndtering. Nemanja har erfaring fra myndigheder, privat sektor, UN og forskningsinstitutioner med jord- og vandforurening, bl.a. med udarbejdelse af ansøgninger til myndighedsgodkendelser, håndtering af ren og forurenet jord, vurdering af grundvand/overfladevandinteraktion, … Læs mere »

Paddehegn på Lolland

Femern A/S har udbudt opgaven med at opsætte paddehegn rundt om arbejdsområdet for Femern Bælt forbindelsen på Lolland. For at sikre at der ikke er padder på arbejdsområdet når anlægsarbejdet begynder. Martin Kielland fra Seacon forklarer mere om padde planlægningen af paddehegn og etablering af nye vandhuller til padderne til DR.dk/viden – http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/11/12151646.htm