Arkiv

Resultater 11 - 20 af 41 indlæg
Marinarkæologisk fund på kabelprojektet i Smålandshavet

Seacon har assisteret SEAS-NVE med projektering og udarbejdelse af en miljøredegørelse for udskiftning og etablering af nye 10 kV søkabler mellem Lolland og øerne Fejø, Femø, Askø og Lilleø. Jvf. Museumsloven må der ikke foretages ændringer i tilstanden af fortidsminder på havbunden, og SEAS-NVE har derfor i samarbejde med Vikingeskibsmusset foretaget en marinarkæologisk forundersøgelse til kortlægning af mulige fortidsminder i … Læs mere »

Seacon A/S – ISO 9001 certificeret

Seacon A/S er stolte over at have afsluttet en meget konstruktiv rejse, som har holdt os oppe på tæerne I over et år. Bureau Veritas kom i september for at lave den sidste efterprøvning af vores Kvalitetsledelsessystem og fandt, at det overholdt kravene til ISO 9001.   Alle tanker, snakke og diskussioner er nu blevet omdannet til et robust og … Læs mere »

Ny rammeaftale for Femernbælt projektet

Seacon er glad for at kunne forsætte som intern bygherrerådgiver på Femern Bælt projektet nu i et formaliseret samarbejde med det tyske firma TGP. Sammen skal vi assistere Femern A/S med miljørådgivning under forberedelsen og anlæggelsen af Femern Bælt forbindelsen. Ydelsen omfatter miljøfaglig bistand til miljøafdelingen så som udarbejdelsen af rapporter og notater, opgaver i forbindelse med den tyske og … Læs mere »

Kystbeskyttelsesstrategi for Ærø Kommune

Seacon har for Ærø Kommune netop udarbejdet en kystbeskyttelsesstrategi vedr. den sydlige kyststrækning langs Eriks Hale på Ærø. Eriks Hales sydlige del udgøres af en smal landtange, som har stor rekreativ værdi, og som også virker som beskyttelse af Marstal Havn. Den smalle tange er under løbende erosion, og inden for de seneste år er den centrale del blevet overskyllet … Læs mere »

Storken er landet

Martin Kielland fra Seacon blev inviteret til at holde foredrag om planlægningen af erstatningsnaturen, der etableres i forbindelse med Femern Bælt projektet. Her skal både anlægges nye vandhuller, lysåben natur og en  ny sø. Seacon har været med til at planlægge placeringen af vandhullerne og den lysåbne natur. Efter fremlæggelsen var der ekskursion ud i området. På en mark bag … Læs mere »

Ny medarbejder – Thomas Riber

Seacon har pr. 1. april forstærket vores felt på QHSE området. Thomas Riber er blevet ansat til at bl.a. hjælpe til på off-shore vindmølle området. Thomas har mere end 10 års erfaring indenfor QHSE fra rådgiver- og entreprenørsiden. Thomas hovedkompetencer ligger inden for kvalitetsikring, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø på tunnel- og offshoreprojekter samt store anlægsarbejder.

Ballen Færgehavn

Byggeriet af Ballen Færgehavn kan begynde! VMM-redegørelsen for en ny færgehavn på østsiden af Samsø er blevet godkendt. Seacon har udarbejdet VVM-redegørelsen i lyntempo for at entreprenøren kan have byggeriet færdigt i 2014. Den nye færgehavn vil forkorte sejltiden til Samsø fra Sjælland med 35 min til glæde for pendlere og turister. Foruden 600 meter molebyggeri omfatter projektet etablering af … Læs mere »

Ny medarbejder hos Seacon

Pr. 1. november 2013 er Søren Værnstrøm ansat i Seacon som senior QHSE rådgiver. Sørens hovedkompetencer er Arbejdsmiljø og sikkerhed inden for Offshore, Tunnel- og Mineprojekter. Seacon oplever større og større efterspørgsel på netop QHSE særligt indenfor Offshore og derfor styrker Seacon sine kompetencer indenfor det område. Som en af sine første opgaver bliver Søren tilnyttet Seacons opgaver for Vattenfall … Læs mere »

Livet under overfladen

Martin Kielland, miljørådgiver hos Seacon,  udstiller i de kommende måneder undervandsfotos hos Sund og Bælt konsortiet. Fotos er udstillet på kontoret på Vester Søgade, samt i Halskov og viser naturen i Danmark fra kilde til hav under overfladen. Fotos er en del af projektet ”livet under overfladen”, som Seacon har været sponsor for.

Borgermøde om den Femern Bælt forbindelsen

Den 29. august 2013 blev der afholdt borgermøde om den kommende Femern Bælt forbindelse. og Martin Kielland fra Seacon deltog og sad i ekspertpanelet. Borgermødet blev afholdt i forbindelse med den offentlige høring af VVM-redegørelsen for Femern Bælt forbindelsen. Seacon har bistået med udarbejdelsen af flere af kapitlerne til den danske VVM redegørelse, bl.a. på marine pattedyr, bilag IV arter, klima, affald og råstoffer … Læs mere »