Arkiv

Resultater 21 - 30 af 41 indlæg
Seacon søger to nye medarbejdere

Seacon har brug for flere dygtige kræfter og søger to nye medarbejdere. Dels en erfaren miljørådgiver og dels en QHSE specialist. Du kan læse mere om de to stillinger her

Femern og VVM

Femern A/S afslutter danmarkshistoriens største VVM-undersøgelse indenfor de næste 2 uger. Det har kostet en halv milliard kroner at undersøge miljøeffekterne ved Femernforbindelsen. Om et par uger kommer den i offentlig høring. Seacon har haft væsentlige opgaver i forbindelse med VVm undersøgelse – både som in-house konsulenter, der har reviewet input fra 7 forskellige konsortier,  men også med fagligt ansvar … Læs mere »

Flora inventering på Peberholmen 2013

I rollen som miljøkoordinator på Øresundsforbindelsen var Seacon, sammen med Bengt Örneberg fra Skånsk Botanisk Forening på Peberholmen den 4. juni. Besøget var en del af den årlige inventering af flora på Peberholmen, der huser en række plantearter, der typisk for strandenge og tørre overdrev, men også forvildede og mere eksotiske arter. I år blev der bl.a. fundet Stor skjaller … Læs mere »

Vindenergi på Samsø

Seacon har for Samsø kommune gennemført et pre-feasibility studie af mulighederne for udbygning af vindmøller på Samsø. Undersøgelsen har omfattet såvel eksisterende, planlagte og yderligere potentielle vindmølleområder. Der er lagt fokus på, at analysere den potentielt forventede energiproduktion for de forskellige områder. Til analysen er software værktøjet WAsP, som er udviklet af DTU Risø, brugt. Det kan ud fra aktuelle … Læs mere »

Seacon holder sig ajour

Seacon deltog d. 19. april 2013 ved et seminar afholdt af DANCORE. DANCORE er et national netværk for professionelle, som arbejder med emner inden for det kystnære og marine område. Præsentationen blev forestået af forskere ved Københavns Universitet, GEUS og DHI og emnerne omhandlede bl.a. kortlægning af kystnære habitattyper, aflejring af finkornet sediment og kysttekniske analyseværktøjer til kystforvaltning.

Simulering af Ballen Færgehavn

Seacon bistår med VVM redegørelsen for den nye Ballen Færgehavn på Samsø. Den 5. spril var der besejlingssimulering af den nye havn, hvor Seacon også deltog. TV2 Østjylland dækkede begivenheden.  

Nye medarbejdere i Seacon

I Seacon er der ansat nye medarbejdere – to konsulenter og en administrativ medarbejder. Mia Sørup er ansat til at varetage kommunikationsopgaver, salg og konsulentopgaver indenfor HSE og CSR i forhold til kunder. Seacon har valgt at opprioritere den område, da vi oplever et øget behov for det indenfor brancher og sektorer relateret til Seacons kerneydelser. Paolo Federici er ansat … Læs mere »

Miljøpåvirkninger på Nekselø havn

For at kunne akkommodere M/F Agersø, som Kalundborg Kommune har købt til at besejle ruten Nekselø – Havnsø, skal Nekselø Havn udbygges. Nekselø Havn er beliggende i et Natura 2000-område, og Seacon har den forbindelse bistået A1 Consult med screening og foreløbig vurdering af mulige miljøpåvirkninger på Natura 2000-området samt Bilag IV arter, der alle er strengt beskyttede i hele … Læs mere »

Seacons website på engelsk

Seacon lancerer nu sit website på engelsk. Seacon ønsker at styrke sin internationale profil. Vi vil sikre, at vores kunder og samarbejdspartnere udenfor Danmarks grænser kender Seacon, vores kompetencer og hvilke ydelser vi kan levere. Derudover at blive bekendt med de projekter vi er engageret i nu og tidligere. Det er vigtigt for Seacon, at vi kan præsentere os på et internationalt sprog. Senere dette år lancerer vi også en … Læs mere »

Kortlægning af kysterosion ved Farø dæmningen

For Vordingborg Kommune skal Seacon kortlægge den kysterosion, der forgår ved Farø dæmningen, og som bevirker at vejen over dæmningen er ved at komme lidt for på tæt på havet. Seacon skal kortlægge de processer, som forårsager kysterosionen for derved at komme med den optimale løsning til, hvordan strækningen kan kystsikres. Der tages udgangspunkt i at sandfodre med uforurenede oprensningsmaterialer … Læs mere »