Havmiljø

Havmiljø

Havmiljøet er et af Seacons specialer. Vi har stor viden om havmiljøets tilstand, dynamik og sårbarhed. Dette giver os et godt grundlag for at vurdere de påvirkninger, projekter på havet kan medføre for dyr, planter, havbund, vandkvalitet og vandgennemstrømning.

Vi har en ledende rolle

Vi har en grundlæggende forståelse for, hvordan det moderne samfunds infrastruktur nødvendigvis skal fungere side om side med naturen. Som miljørådgiver har vi derfor en ledende rolle i de største offshore bygge- og anlægsprojekter:

Vi kan gå i dybden med

Hvad en havmøllepark eller et brobyggeri betyder for fuglenes migration, sælernes yngleområder og fiskenes gydeområder

TIL TOP PRINT