Kyststrækninger

Kyststrækninger

Seacon har stor indsigt i de danske kyststrækningers dynamik og de naturmæssige kvaliteter de rummer. Vi har mange års erfaring og en stor viden om bygge- og anlægsprojekter og deres påvirkning af kyststrækninger og det følsomme miljø, både i byggefasen og i den efterfølgende driftsfase.

Kontakt til myndigheder
På miljøområdet er lovgivningen på havområder og landområder varetaget af forskellige ansvarlige myndigheder, hvilket kan være en udfordring i anlægsprojekter.

Seacon tilbyder:

Som overgang mellem land og vand er vores kyststrækninger et resultat af et kompliceret samspil mellem geologiske, meteorologiske og hydrografiske processer. Kysterne rummer en meget rig og varieret natur, som meget ofte er af international interesse og er sårbar overfor menneskelige påvirkninger.

De naturmæssige og rekreative værdier er derfor dels under et stort pres fra de naturlige påvirkninger og dels de menneskelige aktiviteter langs vores kystområder. En bevarelse af vores enestående kystmiljøer kræver derfor en rigtig balance mellem hensynet til naturen og hensynet til menneskets behov.

TIL TOP PRINT