Vi tager os af miljøet

Vi tager os af miljøet

I Seacon har vi specialiseret os i store anlægsprojekter på havet, men vi kan også håndtere projekter som rækker langt ind på land.

Vores strategi er alene at have interesse i rådgivning der fremmer projektet, og af samme grund tilbyder vi ikke selv at gennemføre og bemande større feltmæssige undersøgelser:

I vand og på land
I forbindelse med planlægning, etablering og drift af konkrete projekter kan vi bidrage med f.eks.:

TIL TOP PRINT