Ny medarbejder – Nemanja Milosevic
Nemanja Milosevic

Ny medarbejder – Nemanja Milosevic

Seacon har i januar ansat en ny medarbejder, Nemanja Milosevic. Nemanja er M.Sc. Biolog og Ph.d. Miljøingeniør med speciale i hydrogeokemisk og økologisk risikovurdering, og erfaring med myndighedsbehandling af jordhåndtering.

Nemanja har erfaring fra myndigheder, privat sektor, UN og forskningsinstitutioner med jord- og vandforurening, bl.a. med udarbejdelse af ansøgninger til myndighedsgodkendelser, håndtering af ren og forurenet jord, vurdering af grundvand/overfladevandinteraktion, risikovurdering mht. punktkilder af pesticider, oliederivater og klorerede opløsningsmidler, konceptuel modellering af forureningslokaliteter med kompleks geologi og anvendelse af isotop-baserede undersøgelsesmetoder for evaluering af forureningsopførsel i natur.

TIL TOP PRINT