Virksomheden

Virksomheden

Seacon er pr. 1. juni 2016 blevet en del af MOE A/S. Vi har skiftet navn til MOE | Seacon.

Seacon blev oprindeligt grundlagt i 2001 af Hans Ohrt og har udviklet sig til at være en anerkendt miljørådgiver og respekteret samarbejdspartner, med speciale inden for uafhængig husrådgivning for bygherrer i store projekter på havet.

Vores erfaring er, at det er vigtigt for et projekts gennemslagskraft at behandle natur- og miljøforhold respekteres. Samspillet mellem menneskets krav og naturen og miljøet er centralt i vores virksomhed og i vores verdensbillede, både professionelt og privat.

Det samme gælder den gensidige respekt, vi altid lægger vægt på overfor vores kunder. Det er heller ikke begrænset til vores professionelle virke, men er en hjørnesten i vores daglige omgang med mennesker.
Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives med spændende arbejdsopgaver, en uformel omgangstone, stor fleksibilitet og forståelse for den enkeltes behov og kompetencer. Vi ønsker, at vores medarbejdere udvikler sig såvel fagligt som personligt, og lægger i dagligdagen stor vægt på sundhed og motion.

Seacon har i mange år haft virksomhed i landlige omgivelser ved Ganløse, hvorfra vi stadig tilbyder møde- og kursusvirksomhed. I 2011 er vi flyttet nærmere vores kundekreds og medarbejdere til nyindrettede lokaler på Vesterbrogade.

Seacon har opbygget en enestående erfaring via sin deltagelse i de største bygge- og anlægsprojekter, de fleste offshore energiprojekter i Danmark, samt grænseoverskridende projekter i Sverige og Tyskland.
Større referencer er Øresundsbroen, havmølleparker, undersøiske kabler, havne og Femern Bælt-forbindelsen.

Seacon har oplevet en stabil vækst siden starten i 2001, og siden 2008 har udviklingen været så positiv, at virksomheden er blevet udnævnt til Gazelle virksomhed ifølge dagbladet Børsens opgørelse.

TIL TOP PRINT