Paddehegn på Lolland
Grønbroget tudse - Foto Martin Kielland

Paddehegn på Lolland

Femern A/S har udbudt opgaven med at opsætte paddehegn rundt om arbejdsområdet for Femern Bælt forbindelsen på Lolland. For at sikre at der ikke er padder på arbejdsområdet når anlægsarbejdet begynder. Martin Kielland fra Seacon forklarer mere om padde planlægningen af paddehegn og etablering af nye vandhuller til padderne til DR.dk/viden – http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2014/11/12151646.htm

TIL TOP PRINT