COBRA-cable projektet

Energinet.dk planlægger sammen med det hollandske selskab TenneT at etablere et ca. 320 km langt jævnstrømskabel, kaldt COBRAcable, med tilhørende konverterstationer i Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland.

Formålet med kablet, er at forbedre sammenhængen med det eupæiske transmissionsnet ved at øge udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og bedre infrastrukturen, forsyningssikkerheden og markedet.

På grund af Vadehavets store naturværdier og talrige naturbeskyttelsesområder langs kabelruten byder projektet på store miljømæssige udfordringer.

Seacon er rådgiver på projektet i forhold til godkendelsesprocessen i Danmark og Tyskland. Seacon bistår med koordineringen imellem de to lande og deltager i ruteplanlægningen. Seacon står desuden for udarbejdelsen af miljøkonsekvensvurderingerne for land– og søkablerne i Danmark. I samråd med bygherren Energinet.dk bidrager Seacon til, at projekteringen i samspil med godkendelsesprocessen forløber gnidningsfrit.

TIL TOP PRINT