COBRA-cable projektet. Forundersøgelser

Energinet.dk planlægger sammen med det hollandske selskab TenneT at etablere en ca. 320 km langt jævnstrømsforbindelse med tilhørende konverterstationer i Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland.

Projektet kaldes COBRA cable, og formålet er at forbedre udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og dermed forbedre forsyningssikkerheden. Seacon er rådgiver på projektet i forhold til godkendelsesprocessen i Danmark og Tyskland, og deltager i ruteplanlægningen. Endvidere udarbejder Seacon miljøredegørelser for den danske del af projektet.

Seacon har bistået med kortlægning af myndighedsprocessen i Danmark og Tyskland, samt rådgivning vedrørende linjeføring. Dette inkluderede en nærmere undersøgelse af flere alternative linjeføringer, hvor især den tyske myndighedsproces og krydsning af Vadehavet i Danmark har været afgørende for det overordnede valg af linjeføring. Der har i processen været afholdt møder med relevante tyske og danske myndigheder. I forbindelse med valg af linjeføring blev endvidere foretaget en nærmere vurdering af omfanget af nødvendige undersøgelser.

TIL TOP PRINT