Farødæmningen – kystbeskyttelsesstrategi
Farødæmningen - kilde Google Earth

Farødæmningen – kystbeskyttelsesstrategi

Vordingborg Kommune varetager vedligeholdelsen af Farødæmningen, som forbinder Farø og Bogø. Kysten langs dæmningen er igennem en årrække eroderet længere og længere tilbage, og vejen over dæmningen er derfor kommet meget tæt på kysten. Vordingborg Kommune har i den forbindelse bedt Seacon om at udarbejde en kystbeskyttelsesstrategi ift. beskyttelse af dæmningen. Seacon har i den udarbejdede kystbeskyttelsesstrategi leveret følgende:

TIL TOP PRINT