Femern Bælt forbindelsen

Siden 2006 har seacon været tilknyttet Femern A/S som intern miljørådgiver for den faste forbindelse over Femern Bælt. Vi har i den periode været involveret i alle væsentlige miljøopgaver i forbindelse med den igangværende projektering.

 

TIL TOP PRINT