Femern Bælt forbindelse – Data- og informationshåndtering

I forbindelse med planlægningen af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt, indsamles store mængder af data, som gemmes i et fælles miljødata informationssystem (EDIS).

Seacon assisterer i denne sammenhæng med data management herunder database og webside administration af EDIS samt kvalitetssikring af data og metadata. Derudover bistår Seacon ved udarbejdelsen af kort og figurer til VVM-rapporterne.

Ved spørgsmål omkring transformation af geografiske data i forskellige koordinatsystemer fungerer Seacon som sparringspartner. Seacon udarbejder procedurer, som skal sikre de rette strukturer, arbejdsgange og kvalitet af data og informationer.

Seacon varetager også kvalitetssikring af miljøfaglige rapporter og publikationer på hjemmesiden for både danske, engelske og tyske dokumenter.

TIL TOP PRINT