Femern Bælt forbindelsen – fremskudte aktiviteter
Etablering af nye vandhuller

Femern Bælt forbindelsen – fremskudte aktiviteter

Folketinget har bevilliget Femern A/S ca. 700 mio for at forberede den lokale infrastruktur og adgangen til den kommende tunnelelementfabrik, før de store tunnelentrepriser går i gang. Derudover foretages der arkæologiske undersøgelser, samt etablering af den første fase af ny natur, så de nye vandhuller er klar til padderne, der flyttes ud af produktionsområdet.

Seacon har udarbejdet miljøvurderinger, Natura 2000 screeninger, VVM-screeninger forud for de arkæologiske udgravninger, samt etablering af 10 nye  vandhuller og en ny sø på 8,2 ha på Sydlolland. Derudover har Seacon miljøvurderet projekter der udgør ændringer ift. det projekt, der er præsenteret i VVM-redegørelsen for den faste forbindelse. Dette indbefatter miljøvurdering af etablering af en ny pumpestation, et udstillingscenter og mindre vejprojekter. I miljøvurderingerne er der lagt særligt vægt på at beskytte de sjældne padder, der lever i området, f.eks. grønbroget tudse og springfrø.

Seacon har også været med til at planlægge placering, udforming og etablering af vandhuller, samt paddehegn, der skal fungerer som afværgetiltag for de beskyttede padder i området. Ved etablering af vandhuller og paddehegn har Seacon fungeret som tilsyn på byggepladserne. Derudover har Seacon været med til at planlægge opsætningen af paddehegn og flytningen af padder fra eksisterende vandhuller. I 2014 har Seacon stået for moniteringsarbejdet med de nye vandhuller  herunder inventering af bilag IV padder, samt besigtigelser efter de metoder der anvendes i den nationale § 3 overvågning. Seacon har derudover udarbejdet plejeplanerne for de nye vandhuller, samt de omkringliggende ca. 20 ha lysåben natur, der etableres rundt om vandhullerne.

TIL TOP PRINT