Femern Bælt forbindelsen

En fast forbindelse over Femern Bælt realiserer en drøm om en fast, nær og direkte forbindelse mellem Skandinavien og Kontinental Europa. Den faste forbindelse vil knytte befolkningerne tættere sammen inden for videnskab, erhvervsliv og kultur vil en fremme den fortsatte integration i Europa.

Den faste forbindelse over Femern Bælt vil ligeledes reducere rejsetiden mellem Skandinavien og Kontinental Europa betydeligt. Seacon har arbejdet som in House miljørådgiver og har ydet ekspertbistand i forbindelse med udbud af miljømæssige rådgivningsydelser under VVM-processen for klienten Femern A/S på forbindelsen. Derudover har Seacon bidraget til til udarbejdelsen af ESPOO-rapport, samt miljøvurderinger  af de anlægsarbejder, der sker forud for hovedprojektet.

Ligeledes har Seacon sørget for planlægning og koordinering af VVM-undersøgelser indenfor vandkvalitet, plankton, bundvegetation, bundfauna, fisk, marine pattedyr, vandfugle og fugletræk. Seacon påtager sig også en lang række Ad Hoc opgaver indenfor miljøarbejdet der opstår i en travl og hektisk arbejdsdag.

TIL TOP PRINT