VVM Metoder fugle og marine pattedyr

I forbindelse med godkendelse af VVM for Anholt havvindmøllepark var der stor diskussion om de anvendte metoder for undersøgelser af fugle og marine pattedyr.

På den baggrund blev DONG Energy som koncessionshaver af Energistyrelsen pålagt at inddrage de involverede parter i udarbejdelse af anbefalinger til metoder for VVM undersøgelser af fugle og marine pattedyr ved fremtidige havvindmølleparker.

Arbejdet skulle udføres i samråd med miljøgruppen for Anholt Havvindmøllepark. Efter invitation til at afgive tilbud vandt seacon opgaven. Arbejdet indebar planlægning og gennemførelse af rundbordsdiskussioner
med DHI—institut for Vand og Miljø og Århus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi (NCE, tidligere DMU), hvor forskellige metoder blev gennemgået. På baggrund af diskussionerne og gennemgang af de hidtil opnåede erfaringer primært fra danske havvindmølleparker udarbejdede seacon dels en rapport med anbefalinger for marine pattedyr, dels en rapport med anbefalinger for fugle. Udkast til rapporterne blev kommenteret af DHI, NCE og miljøgruppen inden de endelige rapporter blev færdiggjort.

Rapporterne indgår som input til Energistyrelsens udarbejdelse af vejledning for VVM redegørelser for havvindmølleparker.

TIL TOP PRINT