PSO undersøgelser

I forbindelse med etablering og drift af de to demonstrations havvindmølleparker i Danmark, Nysted og Horns Rev I, blev der i årene 2001– 2005 gennemført en række miljøundersøgelser finansieret af den såkaldte PSO-pulje.

Undersøgelserne blev igangsat og koordineret af en myndighedsgruppe. Seacon bistad med rådgivning til
myndighedsgruppen, og koordinerede på vegne af gruppen flere af de programmer der blev igangsat, herunder undersøgelser af fiske vandringer og marinbiologiske forhold omkring nettilslutningskablet ved Nysted Havvindmøllepark. Desuden bistod seacon med review af rapporter om fugle, marine pattedyr, fisk, marinbiologi og kystmorfologi fra en række af de øvrige undersøgelser.

I forbindelse med undersøgelserne af fiskevandring omkring nettilslutningskablet udviklede seacon den konceptuelle model for undersøgelsen, som gav mulighed for at analysere, om fiskenes vandring blev forstyrret efter etablering af kablerne. Seacon beistod i den forbindelse aktivt ved planlægning af undersøgelsen, som er baseret på anvendelse af specielle bundgarn, og er den eneste af sin art i verden. Vurderingerne kunne baseres på et meget omfangsrigt materiale. Der blev påvist markante reaktioner fra flere arter af fisk, dog uden at det kunne kobles til driften af kablerne.

TIL TOP PRINT