Hillerød Storcenter

Hillerød Storcenter var planlagt som et nyt sammenhængende butikscenter på i alt ca. 52.000 kvm i stueetagen med mulighed for at etablere mindre arealer på 1. sal. I tilknytning til centeret skulle etableres ca. 2.000 parkeringspladser fordelt på terræn og taget af centeret. Ligeledes etableres der ca. 7.000 kvm kælder under en del af centeret, som anvendes til butikslager, teknikrum og cykelparkering. Projektet indebærer ændringer i den omkringliggende trafikstruktur, hvor hovedelementerne omfatter etablering af nye veje omkring centeret og etablering af nyt kryds mellem de nye veje og Trollesminde Allé. Desuden vil Møllebrovej blive nedlagt som følge af projektet. Seacon har i samarbejde med MOE rådgivet bygherren i VVM processen, herunder koordinering af eksterne leverancer, myndighedskoordinering og projektledelse. Projektet er ikke realiseret.

Ydelserne har omfattet udarbejdelsen af:

TIL TOP PRINT