Horns Rev II Nettilslutning

Horns Rev 2 var ved indvielsen i 2009 verdens største havvindmøllepark.

Parken ligger i Nordsøen 30 km vest for Blåvandshuk. De 91 vindmøller, der har en samlet produktionskapacitet på 209 megawatt, leverer vedvarende energi svarende til 200,000 husstandes årlige elforbrug.

I 2006-2007 assisterede Seacon Energinet.dk med at opnå tilladelse til den marine del af nettilslutningen ved Horns Rev II havmøllepark. Dette indebar dels bistand ved den løbende miljø- og myndighedskoordinering
dels udarbejdelse af miljøredegørelser for søkablet og transformerplatformen.

TIL TOP PRINT