Kontek søkabel

Som en vigtig del af det nordeuropæiske eltransmissionsnet udgør ”Kontek-Kablet” en 400 kV jævnstrømsforbindelse imellem Tyskland og Danmark.

Kablet blev etableret i 1995, men på grund af ustabile samlemuffer i de undersøiske afsnit af kablet i henholdsvis Storstrømmen og Østersøen, skulle søkablerne skiftes ud i 2010.

Seacon har i den sammenhæng haft en ledende rolle i henhold til tilvejebringelsen af myndighedsgodkendelser i Danmark og Tysk-land. Som husrådgiver for Energinet.dk stod Seacon for forhandlin-ger med myndighederne og for udarbejdelsen af vigtige dokumen-ter, herunder ikke mindst de nødvendige miljøkonsekvensvurderinger. Seacon råder over egne medarbejdere med tysk miljø-baggrund, som er i stand til at håndtere specifikke forhold i Tysk miljølovgivning og grænseoverskridende projekter.

TIL TOP PRINT