Kortlægning af løvfrøer
Kvækkende løvfrø

Kortlægning af løvfrøer

Lolland Kommune har i årtier fulgt løvfrøbestanden i kommunen. Løvfrøerne blev fundet i 149 vandhuller i perioden 2010-2012. Seacon står for arbejdet med at inventere samtlige 149 vandhuller i 2016. Vandhullerne bliver besigtiget både nat og dag.

Opgaven består i at beskrive vandhullerne karakter og fysiske forhold, fotodokumentere og beskrive nuværende plejetiltag, samt komme med forslag til yderligere plejetiltag. Efterfølgende er alle vandhullerne blevet besøgt om natten for at lytte efter kvækkende løvfrøer. I vandhuller, hvor der er fundet kvækkende løvfrøer foretages efterfølgende vurdering af ynglesuccees ved ketching af haletudser. Resultater samt forslag til etablering af op til 20 vandhuller indgår i den endelige afrapportering.

TIL TOP PRINT