Lolland Falster Ringen

Lolland Falster ringen er betegnelse for en forstærkning af 132 kV elnettet til Lolland Falster, som blev projekteret og gennemført i perioden 2005 – 2010, og som var foranlediget af den massive udbygning af vindmøller og mølleparker.

Den bestod af nye kabelkrydsninger af Masnedsund og Guldborgssund, samt en nyt kabel mellem transformerstationerne på Vestlolland og ved kraftværket på Stigsnæs via Smålandsfarvandet. Seacon har forestået alt miljø- og myndighedsarbejdet som intern miljørådgiver for SEAS-NVE.

TIL TOP PRINT