Nysted Havmøllepark

Nysted Havmøllepark er en af verdens største havmølleparker. Parken består af 8 rækker med 9 møller, hvoraf de nærmeste placeret er ca. 10 km fra land. De 72 møller producerer årligt strøm nok til at kunne forsyne tæt på 150.000 Danske parcelhuse med forureningsfri energi.

I Byggetilladelsen for havmølleparken blev der sat krav om gennemførelse af et bredt miljøovervågningsprogram, som skulle omfatte overvågning af miljøforholdene før, under og efter opførelsen af havmølleparken. Endvidere var der under anlægsarbejdet i 2002-2003 etableret et miljøtilsyn på byggepladsen i Gedser. I årene 2001-2006 arbejde Seacon på Nysted Havmøllepark projektet som intern husrådgiver for bygherren (SEAS og Energi E2), blandt andet med miljørådgivning, miljøkoordinering samt miljøtilsyn.

Arbejdet resulterede bland andet i opbyggelse af en vilkårsdatabase for arbejdsmiljø og miljø, en opsamlingsrapport om erfaringer fra byggefasen, og en rapport om spild fra gravearbejde. Sidstnævnte er stadig en af meget få undersøgelser, der er lavet på verdensplan af miljøeffekter fra gravearbejde ved havmølleprojekter.

TIL TOP PRINT