CSR og miljøredegørelsen

Seacon har siden 2001 hvert år stået for udarbejdelsen af Øresundsbrons årlige miljøredegørelse.

Miljøredegørelsen er et grønt regnskab, der indeholder oplysninger om Øresundsbrons miljøpåvirkninger de seneste fem år samt virksomhedens miljøarbejde i det hele taget. Seacon står for både dataindsamling, databearbejdning og skriftlig fremstilling.

Siden 2009 er miljøredegørelsen blevet udvidet til en redegørelse for samfundsansvar (CSR), der indeholder både miljø, arbejdsmiljø, arbejdstagerforhold, påvirkning af lokalområdet m.v. Fra 2010 er redegørelsen udarbejdet i henhold til GRI retningslinjer, der er en international standard for rapportering af CSR forhold.

Desuden har Seacon på Øresundsbrons vegne bidraget til Svedab AB’s årlige redegørelse for bæredygtighed siden 2008, der ligeledes indeholder oplysninger om miljø, arbejdsmiljø, arbejdstagerforhold, påvirkning af lokalområdet mv. Svedab AB er en svensk, statsejet virksomhed, der bl.a. ejer halvdelen af Øresundsbron.

TIL TOP PRINT