Fuglekollisioner

Tidligt om morgenen den 8. oktober 2000 blev ca. 1000 trækkende små-fugle dræbt, da de i tåget vejr kolliderede med Øresundsbron eller landede på vejbanen og blev kørt ned.

Øresund er en vigtig trækrute for såvel små-fugle som større vadefugle, ænder, gæs og rovfugle. Hændelsen afførte en diskussion om forbindelsens mulige påvirkning på trækkende fugle.

Seacon foranstaltede derfor efter samråd med danske og svenske fugleeksperter, at der i 2001 blev gennemført en nærmere undersøgelse af trækkende fugle omkring Øresundsbron, omfattende såvel visuelle observationer, radarudnersøgelser og indsamling og registrering af dødfundne fugle på forbindelsen.

Undersøgelsen blev gennemført af Lunds Universitet med bistand fra Skånes Ornitologiska Förening. Undersøgelsen indikerede at kollisionshændelserne primært skyldtes, at småfugle i tåget vejr blev tiltrukket af den natlige pylonbelysning, og efter indstilling fra seacon besluttede Øresundsbro Konsortiets ledelse at etablere procedurer for at slukke for pylonbelysning i tåget vejr. Dette krævede en række tekniske ændringer, og blev derfor først implementeret i 2003. Undersøgelserne af dødfundne fugle på Øresundsbron fortsatte i 2002 og 2003, hvor der kun var få tilfælde med tåget vejr i fuglenes træktid. Der blev her kun fundet enkelt individer af trækfugle, og ingen hændelser med massekollisioner. Siden 2001 har der kun været en enkelt hændelse, hvor flere trækkende småfugle er dræbt ved broen, i påsken 2005.

Siden 2004 er kun trafikdræbte rovfugle eller ringmærkede fugle blevet indsamlet og registreret. Seacon forestår kontakten til Lunds Ornitologiska Förening, som registrerer de dødfundne fugle.

TIL TOP PRINT