Inventeringer, Peberholm

Den kunstige ø Peberholm, som blev etableret under bygningen af Øresundsbron, er ca. 4 km lang og forbinder bro og tunnel mellem Danmark og Sverige.

Øen er bygget op af sand, ler, sten og kalk, der blev hentet op fra bunden af Øresund under udgravningerne til forbindelsen. Der udføres ingen form for såning, beplantning eller naturpleje af øen, og planter og dyrs indvandring og udvikling sker derfor uden tilsigtet menneskelig påvirkning. Gennem årene har Peberholm udviklet sig fra at være en gold ø til en lokalitet med spændende natur og et levested for mange sjældne arter.

Øens udvikling følges gennem årlige inventeringer af dyre – og plantelivet. Udviklingen af ynglefugle og planter følges årligt, mens insekter, edderkopper og padder følges mere ekstensivt. Artsliste for Peberholm er tilgængelig på http://dk.oresundsbron.com/page/201.

Seacon udfører inventeringerne i samarbejde med danske og svenske organisationer og institutioner. De indsamlede data sammenlignes med foregående års data og den generelle udvikling i området. Udviklingen offentliggøres årligt både på Øresundsbrons hjemmeside og i Øresundsbrons årlige redegørelse for samfundsansvar og bæredygtig udvikling.

TIL TOP PRINT