Kunstige rev

I årene efter idriftsættelse af Øresundsbron blev efter Seacons anbefaling gennemført flere undersøgelser af dyre– og planteliv på de nyetablerede undersøiske beskyttelsesøer, bropiller og pyloner.

Lunds Tekniska Högskola gennemførte flere videoundersøgelser af beskyttelsesøer og pyloner i perioden 2003-05 som opfølgning på tidligere undersøgelser før og under anlægsarbejdet. De overvejende kvalitative observationer blev rapporteret. Fiskeriverket gennemførte prøvefiskeri og opmålinger med ekkolod omkring en bropille og kunne konstatere en øget forekomst af især torskefisk tæt ved bropillerne.

Endvidere forestod Seacon planlægningen og rapporteringen af kvantitative og kvalitative prøvetagninger på de lodrette undersøiske betonoverflader af pyloner og bropiller. Resultaterne dokumenterede at den samlede mængde af biomasse på bropiller og pyloner var langt større end den biomasse, der var på den oprindelige havbund, inden forbindelsen blev etableret. Endvidere kunne tæthed og størrelse af bevoksningen relateres til dybde og kompasretning.

TIL TOP PRINT