Miljøkoordinering

Siden 2001 har Seacon fungeret som en del af Øresundsbrons organisation, og indtil udgangen af 2008 fungerede Seacon som Øresundsbrons miljøkoordinator.

I den forbindelse foretog seacon indledningsvist en miljøkortlægning, som siden har dannet grundlag for den løbende vurdering og årlige rapportering af virksomhedens miljøpåvirkninger. Miljøkortlægningen opdateres med jævne mellemrum. Seacon har forestået miljøvurdering af forskellige drifts – og vedligeholdsaktiviteter, og har koordineret miljøindsatsen internt i organisationen, herunder affaldshåndtering og kemikalieanvendelse i de administrative kontorer og på selve forbindelsen. Vi har opbygget og implementeret miljøledelse i organisationen baseret på ISO 14001.

En ligeså vigtig rolle har været den eksterne kommunikation med danske og svenske myndigheder samt øvrige eksterne parter, herunder også presse og offentlighed. Siden 2009 har Seacon bibeholdt en fast rolle som intern miljørådgiver, og deltager stadig i den daglige koordinering af miljøarbejdet, samt forestår den årlige rapportering af miljøindsatsen.

TIL TOP PRINT