Miljøledelse

Øresundsbrons aktiviteter omfatter drift af forbindelsen mellem Danmark og Sverige, der primært består af et betalingsanlæg, administrative bygninger, en bro, en ø og en tunnel.

Efter vedtagelse af en miljøpolitik ønskede Øresundsbron at integrere miljøledelse med de eksisterende systemer for kvalitetsledelse og arbejdsmiljøledelse. Et miljøledelsessystem, der på visse områder er anderledes end for en traditionel produktionsvirksomhed, blandt andet fordi øen Peberholm er et væsentligt naturbeskyttelsesområde, og fordi Øresundsbron ikke har produktion i traditionel forstand.

I 2009 til 2010 assisterede Seacon Øresundsbron i opbygningen og implementeringen af et miljøledelsessystem opbygget efter de relevante krav i ISO 14001.

Seacon medvirkede herunder til simplificering af de skriftlige beskrivelser med korte oversigter, der nemt anviser, hvem, der gør hvad, hvornår. Arbejdet er foregået i tæt samarbejde med Øresundsbro Konsortiet og hele tiden afstemt med Konsortiets ønsker og behov.

TIL TOP PRINT