Øresundsbroen – renovering
Øresundsbroen set fra Peberholm om natten

Øresundsbroen – renovering

Øresundsbron blev idriftsat i år 2000, og det er nu tid til at op-male hele bro-konstruktionen. Selve male-projektet starter op i år 2018 og kommer til at strække sig over et par år. Der bygges en malerfabrik, som kan monteres på stålkonstruktionen, og processen automatiseres for at minimere risikoen for mennesker og miljø. Derudover etableres oplagspladser til råvarer og affald. En del af broen rækker hen over et Natura 2000 område, og i det hele taget skal den følsomme natur især i Øresund og på Peberholm beskyttes.

Som Øresundsbro Konsortiets miljørådgiver forestår Seacon den fornødne myndigheds– og miljøkoordinering i forbindelse med projektering og udarbejder de fornødne anmeldelser/ansøgninger til de lokale myndigheder. Desuden står vi får en række miljøvurderinger omfattende klarhed over bl.a.: Naturpåvirkning, maling-typer og myndighedskrav.

 

TIL TOP PRINT