Vildtulykker ved Øresundsbroen

Seacon har for Øresundskonsortiet foretaget en analyse af risikoen for vildtulykker for Øresundskonsortiet. Analysen er foretaget på baggrund af henvendelser fra rejsende over Øresundsbroen. I 2013 var der i første halvår to påkørsler af rådyr ved betalingsanlægget ved Lernacken på den svenske side.  Noget tyder på at den lokale bestand af rådyr er vokset og har vænnet sig til bilerne. Rådyrene opholder sig ofte på skråningerne ned til motorvejen. Seacon har foretaget en analyse af ulykkesfrekvensen, sammenholdt med trafikintensitet og bestandsudvikling af rådyr baseret på data fra Trafikverket, Svensk Jægerforbund og oplysninger om vildtulykker på svenske veje. Opgaven bestod også i at komme med anbefalinger til eventuelle afværgeforanstaltninger.

Analysen viste at ulykkesfrekvensen er næsten dobbelt så høj på strækningen ved betalingsanlægget som i resten af Skåne og næsten lige så høj som i de län med højest ulykkesfrekvens. Baseret på dette blev det anbefalet, at der opsættes vildthegn på den 1,5 km lange strækning ved betalingsanlægget.

 

TIL TOP PRINT