Østby Havn

Med udgangspunkt i en tidligere industrigrund ”Skalleværket” med et tilhørende moleanlæg planlægger den lokale borgerforening Østby Havn i samarbejde med virksomheden Linderberg Group at etablere et rekreativt område ved Roskilde Fjord. Grunden er beliggende syd for Østby Hammer på Hornsherreds østkyst, indenfor Natura2000 området Roskilde Fjord.

Planerne omfatter en istandsættelse og udbygning af moleanlægget med henblik på etablering af en mindre lystbådehavn. På land planlægges udover en generel oprydning og forskønnelse tillige opførelse af klubhus-, depot- og toiletfaciliteter mv. samt etablering faciliteter til parkering, oplægning af både, grill, legeplads mv. Endelig planlægges en ophalingsplads for kano- og kajaksejlere og en naturlejrplads.

Seacon har rådgivet om miljømæssige forhold i forbindelse med projektering, og har bistået ved kontakt og møder med kommune og Miljøcenter Roskilde. Endvidere har Seacon forestået miljømæssige undersøgelser, herunder prøvetagning af havbundssediment i havneområdet. På baggrund heraf udarbejdede seacon miljøredegørelse for projektet, inklusive en vurdering af konsekvenserne for bevaringsmålsætningerne for Natura 2000 området.

TIL TOP PRINT