Haslev Orned Landkabel

SEAS-NVE planlagde i 2010 renovering af den eksisterende 120 kV luftledning fra Haslev transformerstation til Spanager transformerstation. Den samlede strækning er ca. 1000 meter, hvoraf strækningen gennem skoven udgår ca. 800 meter.

Projektet omfattede kabellægning af luftledningen samt etablering af en ny mast nord for skovområdet.

Seacon har i forbindelse med projektering assisteret med sagsbehandling i forhold til afgørelse om VVM-pligt og deltagelse i tilsyn før, under og efter anlægsarbejdet. Yderligere har Seacon spillet en central rolle i koordineringen mellem SEAS-NVE, miljømyndigheder og interesseorganisationer.
Projektet blev gennemført i efteråret 2011.

TIL TOP PRINT