Rødsand II Nettilslutning

Seacon bistod i 2006 Energinet.dk og SEAS-NVE med de indledende analyser af forskellige muligheder for nettilslutning af havmølleparken Rødsand II.

På baggrund heraf blev valgt en løsning bestående af et søkabel fra transformerplatformen til ilandføring ved Saksfjed Inddæmning og et landkabel herfra til transformerstationen ved Radsted. Seacon har efterfølgende bistået hh. SEAS-NVE og Energinet.dk med myndighedsarbejdet og udarbejdelse af miljøredegørelser m.v.

I 2008 var seacon i en periode miljørådgiver for E.ON i forbindelse med opstart af anlægsarbejdet og iværksættelse af et overvågningsprogram for selve havvindmølleparken.

TIL TOP PRINT