Rødsand II Nettilslutning marin del

Rødsand II havvindmøllepark ligger 3 km. vest for Nysted Havmøllepark og består af 90 115 meter høje 2,3 MW vindmøller. Den samlede effekt er på 207 megawatt og en forventet årlig elproduktion på 800 millioner kWh. Parkens havvindmøller kan forsyne 200.000 husstande med grøn energi.

Energinet.dk var ansvarlig for at udvikle og gennemføre et nettilslutningsprojekt fra havvindmølleparken til land, mens SEAS-NVE var ansvarlig for at udvikle og gennemføre den videre tilslutning til det eksisterende eltransmissionsnet på land. Seacon bistod indledningsvist i forprojektet med rådgivning i forbindelse med valg af linjeføring og løsningsmodel for nettilslutningsprojektet, og udarbejdede en rapport om forskellige alternativer.

Efterfølgende varetog Seacon miljø- og myndighedskoordinering for den marine del af nettilslutningen på Rødsand II, omfattende en offshore transformerstation og et 9 km 132 kV vekselstrømskabel til land, med i landføringspunkt ved Saksfjed Inddæmning vest for Rødsand lagune og Hyllekrog. Linjeføringen gik igennem et Natura 2000 område.

I den forbindelse forestod Seacon bl.a. videoundersøgelser langs kabletraceet, kontakter til myndigheder, samt udarbejdelse af miljøredegørelse (herunder Natur 2000-vurdering) for søkablet og transformerplatformen.

TIL TOP PRINT