Søkabelanlæg mellem Sjælland, Agersø og Omø

De eksisterende kabelforbindelser mellem Sjælland og Agersø samt mellem Agersø og Omø blev udlagt for mere end 40 år siden. SEAS-NVE planlægger derfor udlægning af to nye 10 kV søkabelanlæg som erstatning for de eksisterende søkabelforbindelser.

Seacon har i forbindelse med projekteringen udarbejdet miljøkonsekvensvurdering for de 2 delstrækninger samt rådgivet i planlægningen af kabelforbindelsernes endelige placering. Arbejdet inkluderede vurdering af konsekvenser for Natura 2000-områder, som gennemskæres af linjeføringerne.

Yderligere har Seacon som intern in-house miljørådgiver varetaget koordineringen mellem SEAS-NVE, miljømyndigheder og interesseorganisationer og har ligeledes valideret eksterne konsulenters leverancer.

Opgaverne bestod bl.a. af:

Projektet forventes afsluttet primo 2013.

TIL TOP PRINT