Den elektriske Storebæltsforbindelse

I 2009 blev det etableret en kabelforbindelse under Storebælt. Formålet var at forbinde højspændingsnettene øst og vest for Storebælt. Kabelanlægget omfattende et 400kV jævnstrømskabel samt et 20kV returkabel.

Kabelforbindelsen blev idriftsat i 2010. Seacon havde en central rolle i den miljømæssige planlægning af kabelforbindelsen. Seacon havde ansvaret videoundersøgelser af havbundsforholdene langs kabelruten og udarbejdede en miljøkonsekvensvurdering for de berørte områder på havet kabel strækning på havet. Yderligere bistod Seacon med fastlæggelse af kabelruten og den generelle miljøkoordinering herunder kommunikation med myndigheder og involverede interesseorganisationer.

TIL TOP PRINT