Søkabelprojekter for Energinet.dk

Seacon skal udarbejde miljøredegørelser for tre danske søkabelprojekter for Energinet.dk. Det ene projekt ligger i Limfjorden, det andet i Lillebælt, og det tredje i Øresund. Miljøredegørelserne skal beskrive projekternes anlægsaktiviteter i søterritoriet og skal danne baggrund for Energinet.dk’s ansøgning om tilladelse. Seacon har arbejdet sammen med Energinet.dk på flere lignende projekter og ser frem til det kommende samarbejde.

TIL TOP PRINT