Arkiv

Viser 3 indlæg
Havmølleparker generelt
Kontek søkabel

Som en vigtig del af det nordeuropæiske eltransmissionsnet udgør ”Kontek-Kablet” en 400 kV jævnstrømsforbindelse imellem Tyskland og Danmark. Kablet blev etableret i 1995, men på grund af ustabile samlemuffer i de undersøiske afsnit af kablet i henholdsvis Storstrømmen og Østersøen, skulle søkablerne skiftes ud i 2010. Seacon har i den sammenhæng haft en ledende rolle i henhold til tilvejebringelsen af … Læs mere »

Københavns Havn søkabel

Københavns Kommune har gennem de senere år planlagt en række udviklingsprojekter omkring Marmormolen og spidsen af Langelinie i Københavns Havn. Foranlediget af planerne om byggeriet af FN-byen ultimo 2009 var en omlægning af et 132 kV kabel i Nordbassinet nødvendigt. Kablet ejes af KE Transmission A/S som derfor havde ansvaret for omlægning af kabelforbindelsen. Omlægningen indebar nogle miljømæssige udfordringer fordi … Læs mere »