Arkiv

Viser 3 indlæg
COBRA-cable projektet. Endrup transformerstation

Energinet.dk planlægger sammen med det hollandske selskab TenneT at etablere en ca. 320 km langt jævnstrømsforbindelse med tilhørende konverterstationer i Endrup ved Esbjerg og Eemshaven i Holland. Projektet kaldes COBRA cable, og formålet er at forbedre udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og dermed forbedre forsyningssikkerheden. Seacon er rådgiver på projektet i forhold til godkendelsesprocessen i Danmark og Tyskland, og … Læs mere »

Den elektriske Storebæltsforbindelse

I 2009 blev det etableret en kabelforbindelse under Storebælt. Formålet var at forbinde højspændingsnettene øst og vest for Storebælt. Kabelanlægget omfattende et 400kV jævnstrømskabel samt et 20kV returkabel. Kabelforbindelsen blev idriftsat i 2010. Seacon havde en central rolle i den miljømæssige planlægning af kabelforbindelsen. Seacon havde ansvaret videoundersøgelser af havbundsforholdene langs kabelruten og udarbejdede en miljøkonsekvensvurdering for de berørte områder … Læs mere »

Horns Rev II Nettilslutning

Horns Rev 2 var ved indvielsen i 2009 verdens største havvindmøllepark. Parken ligger i Nordsøen 30 km vest for Blåvandshuk. De 91 vindmøller, der har en samlet produktionskapacitet på 209 megawatt, leverer vedvarende energi svarende til 200,000 husstandes årlige elforbrug. I 2006-2007 assisterede Seacon Energinet.dk med at opnå tilladelse til den marine del af nettilslutningen ved Horns Rev II havmøllepark. … Læs mere »