Arkiv

Viser 3 indlæg
Femern Bælt forbindelsen

Siden 2006 har seacon været tilknyttet Femern A/S som intern miljørådgiver for den faste forbindelse over Femern Bælt. Vi har i den periode været involveret i alle væsentlige miljøopgaver i forbindelse med den igangværende projektering.  

Femern Bælt forbindelse – Data- og informationshåndtering

I forbindelse med planlægningen af en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt, indsamles store mængder af data, som gemmes i et fælles miljødata informationssystem (EDIS). Seacon assisterer i denne sammenhæng med data management herunder database og webside administration af EDIS samt kvalitetssikring af data og metadata. Derudover bistår Seacon ved udarbejdelsen af kort og figurer til VVM-rapporterne. … Læs mere »

Femern Bælt forbindelsen

En fast forbindelse over Femern Bælt realiserer en drøm om en fast, nær og direkte forbindelse mellem Skandinavien og Kontinental Europa. Den faste forbindelse vil knytte befolkningerne tættere sammen inden for videnskab, erhvervsliv og kultur vil en fremme den fortsatte integration i Europa. Den faste forbindelse over Femern Bælt vil ligeledes reducere rejsetiden mellem Skandinavien og Kontinental Europa betydeligt. Seacon … Læs mere »