Arkiv

Viser 3 indlæg
Havmølleparker generelt
PSO undersøgelser

I forbindelse med etablering og drift af de to demonstrations havvindmølleparker i Danmark, Nysted og Horns Rev I, blev der i årene 2001– 2005 gennemført en række miljøundersøgelser finansieret af den såkaldte PSO-pulje. Undersøgelserne blev igangsat og koordineret af en myndighedsgruppe. Seacon bistad med rådgivning til myndighedsgruppen, og koordinerede på vegne af gruppen flere af de programmer der blev igangsat, … Læs mere »

VVM Metoder fugle og marine pattedyr

I forbindelse med godkendelse af VVM for Anholt havvindmøllepark var der stor diskussion om de anvendte metoder for undersøgelser af fugle og marine pattedyr. På den baggrund blev DONG Energy som koncessionshaver af Energistyrelsen pålagt at inddrage de involverede parter i udarbejdelse af anbefalinger til metoder for VVM undersøgelser af fugle og marine pattedyr ved fremtidige havvindmølleparker. Arbejdet skulle udføres … Læs mere »