Arkiv

Viser 2 indlæg
Søkabelanlæg mellem Sjælland, Agersø og Omø

De eksisterende kabelforbindelser mellem Sjælland og Agersø samt mellem Agersø og Omø blev udlagt for mere end 40 år siden. SEAS-NVE planlægger derfor udlægning af to nye 10 kV søkabelanlæg som erstatning for de eksisterende søkabelforbindelser. Seacon har i forbindelse med projekteringen udarbejdet miljøkonsekvensvurdering for de 2 delstrækninger samt rådgivet i planlægningen af kabelforbindelsernes endelige placering. Arbejdet inkluderede vurdering af … Læs mere »

Kontek søkabel

Som en vigtig del af det nordeuropæiske eltransmissionsnet udgør ”Kontek-Kablet” en 400 kV jævnstrømsforbindelse imellem Tyskland og Danmark. Kablet blev etableret i 1995, men på grund af ustabile samlemuffer i de undersøiske afsnit af kablet i henholdsvis Storstrømmen og Østersøen, skulle søkablerne skiftes ud i 2010. Seacon har i den sammenhæng haft en ledende rolle i henhold til tilvejebringelsen af … Læs mere »