Arkiv

Viser 3 indlæg
Søkabelanlæg mellem Sjælland, Agersø og Omø

De eksisterende kabelforbindelser mellem Sjælland og Agersø samt mellem Agersø og Omø blev udlagt for mere end 40 år siden. SEAS-NVE planlægger derfor udlægning af to nye 10 kV søkabelanlæg som erstatning for de eksisterende søkabelforbindelser. Seacon har i forbindelse med projekteringen udarbejdet miljøkonsekvensvurdering for de 2 delstrækninger samt rådgivet i planlægningen af kabelforbindelsernes endelige placering. Arbejdet inkluderede vurdering af … Læs mere »

Havmølleparker generelt
PSO undersøgelser

I forbindelse med etablering og drift af de to demonstrations havvindmølleparker i Danmark, Nysted og Horns Rev I, blev der i årene 2001– 2005 gennemført en række miljøundersøgelser finansieret af den såkaldte PSO-pulje. Undersøgelserne blev igangsat og koordineret af en myndighedsgruppe. Seacon bistad med rådgivning til myndighedsgruppen, og koordinerede på vegne af gruppen flere af de programmer der blev igangsat, … Læs mere »