Arkiv

Viser 2 indlæg
Øresundsbroen – renovering

Øresundsbron blev idriftsat i år 2000, og det er nu tid til at op-male hele bro-konstruktionen. Selve male-projektet starter op i år 2018 og kommer til at strække sig over et par år. Der bygges en malerfabrik, som kan monteres på stålkonstruktionen, og processen automatiseres for at minimere risikoen for mennesker og miljø. Derudover etableres oplagspladser til råvarer og affald. … Læs mere »

Søkabelanlæg mellem Sjælland, Agersø og Omø

De eksisterende kabelforbindelser mellem Sjælland og Agersø samt mellem Agersø og Omø blev udlagt for mere end 40 år siden. SEAS-NVE planlægger derfor udlægning af to nye 10 kV søkabelanlæg som erstatning for de eksisterende søkabelforbindelser. Seacon har i forbindelse med projekteringen udarbejdet miljøkonsekvensvurdering for de 2 delstrækninger samt rådgivet i planlægningen af kabelforbindelsernes endelige placering. Arbejdet inkluderede vurdering af … Læs mere »