Arkiv

Viser 4 indlæg
Horns Rev II Nettilslutning

Horns Rev 2 var ved indvielsen i 2009 verdens største havvindmøllepark. Parken ligger i Nordsøen 30 km vest for Blåvandshuk. De 91 vindmøller, der har en samlet produktionskapacitet på 209 megawatt, leverer vedvarende energi svarende til 200,000 husstandes årlige elforbrug. I 2006-2007 assisterede Seacon Energinet.dk med at opnå tilladelse til den marine del af nettilslutningen ved Horns Rev II havmøllepark. … Læs mere »

Nysted Havmøllepark

Nysted Havmøllepark er en af verdens største havmølleparker. Parken består af 8 rækker med 9 møller, hvoraf de nærmeste placeret er ca. 10 km fra land. De 72 møller producerer årligt strøm nok til at kunne forsyne tæt på 150.000 Danske parcelhuse med forureningsfri energi. I Byggetilladelsen for havmølleparken blev der sat krav om gennemførelse af et bredt miljøovervågningsprogram, som … Læs mere »

PSO undersøgelser

I forbindelse med etablering og drift af de to demonstrations havvindmølleparker i Danmark, Nysted og Horns Rev I, blev der i årene 2001– 2005 gennemført en række miljøundersøgelser finansieret af den såkaldte PSO-pulje. Undersøgelserne blev igangsat og koordineret af en myndighedsgruppe. Seacon bistad med rådgivning til myndighedsgruppen, og koordinerede på vegne af gruppen flere af de programmer der blev igangsat, … Læs mere »

VVM Metoder fugle og marine pattedyr

I forbindelse med godkendelse af VVM for Anholt havvindmøllepark var der stor diskussion om de anvendte metoder for undersøgelser af fugle og marine pattedyr. På den baggrund blev DONG Energy som koncessionshaver af Energistyrelsen pålagt at inddrage de involverede parter i udarbejdelse af anbefalinger til metoder for VVM undersøgelser af fugle og marine pattedyr ved fremtidige havvindmølleparker. Arbejdet skulle udføres … Læs mere »