GIS og datahåndtering

GIS og datahåndtering

Seacon tilbyder ekspertise når det gælder indsamling, håndtering og kvalitetssikring af relevante data som indsamles i forbindelse med miljøprogrammer for anlægsprojekter.

Vi anvender i stor stil:

Opbygning og management af miljøinformationssystemer
Seacon bidrager med opbygning og management af miljøinformationssystemer. Vi opbygger ikke selv miljøinformationssystemer, men kan sikre at den tilstrækkelige ekspertise inddrages til denne opgave.

Undervejs i processen rådgiver vi om:

Den efterfølgende datamanagement af miljøinformationssystemet ligger i naturlig forlængelse af vores rolle som intern bygherrerådgiver, og kan omfatte:

 

TIL TOP PRINT