Koordinering af miljøopgaver

Koordinering af miljøopgaver

I store infrastrukturprojekter involverer miljøarbejde i forbindelse med projektering og anlægsarbejde mange specialister, myndighedspersoner og interessenter, og en effektiv fremdrift kræver en evne til at bevare overblikket i situationer, hvor der er mange delvist modstridende interesser i en organisation, som oftest er i en rivende udvikling.

Seacon har stor erfaring med at arbejde internt i store projektorganisationer som løbende ændres i takt med projektet, og kan sikre kontinuitet og overblik i miljøarbejdet. Vi koordinerer mellem de internt projektansvarlige, tekniske designteams og eksterne miljøspecialister/konsulenter. Vi bistår med myndighedskontakter og håndtering af øvrige eksterne parter med interesse i miljø. Vi kan opbygge vilkårsdatabaser, tids- og aktivitetsplaner, og dermed bidrage til at organisationen bevarer overblikket. Vores ekspertise på miljøområdet virker overbevisende, og vi sikrer anlægsorganisationen en høj grad af troværdighed på miljøområdet. Gennem en effektiv fremdriftsrapportering sikrer vi at alle relevante parter er informerede om fremdriften.

TIL TOP PRINT